Kotihoito

Seviset Oy on tuottanut kotipalvelua vuodesta 2007 ja kotisairaanhoitoa vuodesta 2010 alkaen.

Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita heidän jokapäiväisissä tarpeissaan, niin että he kykenisivät mahdollisimman pitkään selviytymään omassa kodissaan.

Kotipalvelu käsittää erikseen hoiva- ja huolenpitopalvelun ja siivous-, asiointi ym. tukipalvelun. Kotipalveluasiakkaan kanssa tehdään erillinen sopimus ostetuista palveluista.

Kotipalveluasiakkaaksi hakeudutaan joko kaupungin sosiaalityöntekijän kautta tai Tervaskoivun vastaavaan ohjaajaan tai toimitusjohtajaan Hannele Karvoseen yhteyttä ottamalla. Kotipalvelun vastaavana toimii Tervaskoivun vastaava ohjaaja Tiina Somero.

Kotisairaanhoidon osalta käymme sovitusti asiakkaan kotona tehtävänä mm. haavan hoito, verinäytteiden otto, lääkehoidossa tukeminen, muu sairauden hoitoon liittyvä sairaanhoitajan käynti.
Kotisairaanhoidon osallta yhteyttä voi ottaa kotisairaanhoidon vastaavana toimivaan toimitusjohtajaan.

Asiakasmaksut

Asiakas maksaa saamansa palvelun joko kokonaan itse tai kaupungin myöntämällä palvelusetelillä, jossa asiakkaan osuudeksi jää kaupungin määrittelemä omavastuuosuus sekä setelin arvon mahdollisesti ylittävä osuus