Arvot

Ihmisen arvostaminen - huolimatta siitä, että kaikki ihmiset ovat erilaisia, kaikilla on sama ihmisarvo ja oikeudet. Jokaisella on oikeus saada samanlaista kohtelua osakseen. Tuemme asiakkaita siinä missä he tarvitsevat tukea ja ohjausta asiakkaan mielipiteitä kuunnellen, olemme rehellisiä hänelle.

Hyväksymme toisemme omina itsenäisinä
persoonina, kunnioitamme toisiamme ja toistemme mielipiteitä. Välitämme toinen toisestamme.

Turvallisuus - toimimme niin, että asiakas kokee turvalliseksi niin henkisen, fyysisen kuin sosiaalisen olonsa. Kerromme selkeällä ymmärrettävällä  kielellä asioista, työskentelemme oikeita ja varmoja työtapoja noudattaen. Sovimme yhteystyössä asiakkaan ja omaisen kanssa työnjaosta. Asiakkaalla on omia tuttuja tavaroita ympärillään. Olemme vastuullisia yhteisön hyvän ilmapiirin luomiseen, toimimme avoimuuden periaatetta noudattaen. 

Ohjaamme ja tuemme asiakkaitamme osallistumaan yhteiseen toimintaan. Toimimme lainsäädäntöä noudattaen. Pidämme itsemme ajan tasalla osaamisen, tiedon ja taidon suhteen. Huolehdimme
ympäristön turvallisuudesta. Seisomme sanojemme takana.

Kehitysmyönteisyys - Mietimme toimintaa eri vaihtoehtojen pohjalta, käytämme luovaa työotetta; muuttuvissa tilanteissa kykynemme myös itse muuttamaan toimintatapaamme. Toimimme avoimin silmin ja korvin, kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja osaamista erilaisissa asioissa. Olemme avoimessa vuorovaikutuksessa niin asiakkaan, asiakkaan omaisten kuin myös yhteistyökumppaneiden kanssa.


 

SEVISET Oy on kuusamolainen hoivapalveluyritys, joka tuottaa asumis- ja hoiva- palveluita, kotisairaanhoitoa, jalkojenhoitoa sekä fysioterapiaa. Toimintaympäristönä ensisijaisesti Kuusamo. Toiminnan yritys aloitti 1.1.2007. Sitä ennen hoivapalvelutoiminnan tuotti Koillismaan Palveluyhdistys ry.

Tarjoamme asiantuntevaa ja inhimillistä hoivaa n. 100 asiakkaalle; Kiviharjun Palvelutalossa, Palvelukoti Rantalassa, Palvelukoti Tervaskoivussa sekä kaupungilla yksittäisissä kodeissa asuville. Lisäksi tarjoamme tukipalveluina siivous- ja asiointipalvelua.

Laadimme asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa yhteistyö- ja palvelusuunnitelman, jossa kartoitamme asiakkaan tarvitseman tuen ja sovimme yhteisistä toimintatavoista ja tavoitteista.

Seviset Oy:n koko toiminnalle on myönnetty SHQS-laatujärjestelmän mukainen laaduntunnustus vuodesta 2009 alkaen.

Viimeisimmin ulkoinen laadunnustus on vahvistettu maaliskuussa 2016

          Organisaatiokaavio